เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ (TOS)
 
 ข้อตกลงเกี่ยวกับการสั่งทำเว็บไซต์
  สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการให้ทางบริษัทแต่งหน้าเว็บไซต์ให้ ค่าบริการเริ่มต้น 500 บาท/หน้า (A4) และถ้าต้องการแก้ไขงาน ภายใน 7 วัน หลังจากส่งงานแล้ว ค่าบริการ 40% ของราคาเว็บไซต์  แต่ถ้าเกิน 7 วัน ค่าบริการเริ่มต้น 500 บาท/หน้า (A4)

- สำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการอัพเดท ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ทั้งลูกค้าใหม่/เก่า ค่าบริการเริ่มต้น 500  บาท/หน้า (A4)

- สำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการให้ทางบริษัทจัดทำหน้าแรกแบบanimation (ภาพเคลื่อนไหว) ค่าบริการ 1,500 บาท/หน้า (A4)
และถ้าต้องการแก้ไขงานanimation (ภาพเคลื่อนไหว) หลังจากที่ส่งงานเรียบร้อยแล้ว ค่าบริการ 1,500 บาท/หน้า (A4)  

- หากท่านลูกค้าต้องการ source code ของเว็บไซต์จะต้องสั่งทำเว็บไซต์ ประเภท Business Plan ขึ้นไป

- ท่านลูกค้าที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ทางด้านรูปภาพ ข้อมูล และอื่นๆ บนเว็บไซต์ของท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ ยกเลิก ระงับการให้บริการ ได้ทันที โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการแก่ท่านในทุกกรณี

- หลังจากทีมงานได้ส่งงานเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการได้มีการเข้าสู่ระบบหลังร้านเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ของท่าน  หากข้อมูลที่ทีมงานได้เคยจัดทำไว้ให้ สูญหาย หรือ ชำรุด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆ เนื่องจากทางเราก็มิได้สำรองข้อมูลไว้เช่นกัน

- ราคาข้างต้นนี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


 เงื่อนไขและข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้บริการ

  เงื่อนไขข้อตกลงต่อไปนี้เกิดขึ้นระหว่าง บริษัท บอส คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ในที่นี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”  กับท่านลูกค้า ในที่นี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยเงื่อนไขต่อไปนี้จะมีผลตามกฎหมายทันทีหลังจากผู้ใช้บริการลงนาม
ในสัญญาฉบับนี้และถือว่า ผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อตกลงดังต่อไปนี้


-  ห้ามลูกค้าเผยแพร่ จัดทำ หรือมีสื่อลามกอนาจาร (Adult Content) บน Server หรือ Web Hosting โดยเด็ดขาด

-  ห้ามเผยแพร่ พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

-  ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ละเมิดลิขสิทธิ์ ลามกอนาจาร
ผิดกฏหมายและศีลธรรม ทั้งข้อมูลประเภทที่ให้บริการ pirate software, crack, hack,  รวมทั้งบริการให้ที่ให้อัปโหลด หรือดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ ที่มีผลกับระบบโดยรวม หรือใช้บริการของไปในการโจมตีเครือข่ายอื่นหรือเครื่องแม่ข่ายอื่น เช่น mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning port probing เป็นต้น สมาชิกที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้  หรือใช้บริการไปในทางลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย แห่งราชอาณาจักรไทย หากลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ แล้วก่อให้เกิดคดีความใดๆ กับผู้อื่น 
ทางบริษัทฯ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น และบริการของท่านจะถูกยกเลิกทันทีเมื่อมีคดีความเกิดขึ้นไม่ว่าเนื่องจากสาเหตุใด

-  สำหรับท่านที่ใช้บริการโดเมนเนม และไม่ต่ออายุโดเมนของท่านในระยะเวลาที่กำหนด และทำให้โดเมน ดังกล่าวตกเป็นของผู้อื่น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

-  สำหรับท่านที่ใช้บริการ Web Hosting ต้องมั่นตรวจสอบโควตาพื้นที่หรือแบนวิธของแพ็จเกจท่านอยู่เสมอ หากเกินที่กำหนดไว้ ระบบอาจระงับการให้บริการชั่วคราวอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

-  ลูกค้าท่านใดที่มีการละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงข้างต้นนี้ ทางบริษัทสามารถ ยกเลิก ระงับการให้บริการได้ทันที โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการแก่ท่านในทุกกรณี

 

    
 
(logo-boss) 2010114_35727.gif  (logo-boss) 2010114_35742.gif

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0105549112603

ข้อตกลงในการจัดทำเว็บไซต์และข้อตกลงการใช้บริการ

 
 

ดำเนินธุรกิจภายใต้การดูแลและควบคุมโดย บริษัท บอส คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่ตั้ง อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 3 ห้อง AT-64 2539 ถนนลาดพร้าว แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.02-934-9081,080-487-6010 | แฟกซ์. 02-934-9082 | Email:
sp-m@bosscorp.co.th